Laat de politiek kiezen, voor u voor hen kiest.

GrondRecht neemt initiatieven met het oog op een volksraadpleging over de handelsverdragen CETA en MERCOSUR. Meer info later.