Laat de politiek kiezen, voor u voor hen kiest.

“De Eed van Zottegem”

Vandaag op 30 januari in Zottegem start de GrondRecht mars aan het standbeeld van Graaf Egmont, een van de aanstichters van de opstand van de Nederlanden 400 jaar geleden tegen de tyrannie van keizer, paus en geldmarchands.

Vandaag maken we een nieuwe tyrannie mee van de geldmachten, wapenmarchands en democratievrije euro instellingen.

Buiten onze grondrechten om. Tegen de grondwet.

Overal staan burgers op.

Op hun GrondRecht. Op de democratie waar onze voorouders voor vochten.

Zweer de Eed van Zottegem :

“Wij zullen niet rusten…

  • Tot het onwerkbare, onrechtvaardige en ongrondwettelijke Europees begrotingspact wordt afgeschaft.

  • Tot het referendum op initiatief van de burgers gerealiseerd is wanneer soevereiniteit van het volk wordt overgedragen aan supranationale machten. (art 33 Grondwet). Bij overdracht van soevereiniteit moet het volk de volksvertegewoordiging ter hulp komen.

  • Tot het recht op een waardig leven (art 23 Grondwet) gerealiseerd is: recht op behoorlijk wonen, recht op arbeid en sociale zekerheid recht op een gezond leefmilieu en op culturele ontwikkeling…

  • Tot de legale diefstal en corruptie in ons politiek systeem uitgaand van de haut finance, de vastgoed en lobbyisten, is uitgeroeid.”

Stap mee in de GrondRechtmars en zweer ook Uw Eed in uw gemeente, op uw werkplaats in uw vereniging.

Neem contact: Rafverbeke1956@gmail.com 0497 23 07 60